Uniform 2013-14

https://app.box.com/s/ignf0k6iix22axf82o5chttps://app.box.com/s/qccf93eked25538375u2

ആദായ നികുതി തുല്യഗഡുക്കളായി കുറവ് ചെയ്യണം 

 2014 -15 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത വരുമാനം സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ ഏപ്രില്‍ മാസവും, സെല്‍ഫ്‌ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ മാര്‍ച്ച് മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം ട്രഷറിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിത ആദായ നികുതി തുല്യ പന്ത്രണ്ട് ഗഡുക്കളായി കുറവ് ചെയ്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ചുമത്തുന്ന പിഴയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാകണമെന്ന് ട്രഷറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. ശമ്പളം, പെന്‍ഷന്‍ എന്നിവയില്‍ നിന്നും ആദായ നികുതി തുല്യഗഡുക്കളായി പിടിച്ച് അടയ്ക്കാത്തതിന് ട്രഷറി ഓഫീസര്‍, സെല്‍ഫ് ഡ്രോയിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പിഴ അടയ്ക്കുവാന്‍ നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അറിയിപ്പ്.  

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നല്‍കുന്ന പകര്‍പ്പുകള്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം എല്ലാ പൊതുഅധികാര സ്ഥാനത്തിലെയും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, അപ്പീലധികാരി എന്നിവര്‍ വിവരാവകാശ നിയമമനുസരിച്ച് അപേക്ഷകന് ലഭ്യമാക്കുന്ന രേഖകളുടെ പകര്‍പ്പുകളില്‍ 2005 -ലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നല്‍കുന്ന പകര്‍പ്പ് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കണമെന്ന് സംസ്ഥാനവിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ജനുവരി 31-ലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.


IEDC -2013-14

Staff fixation

Staff fixation 2013-14  Clarification from DPI dtd 19/03/2014Click here to download

Forms for consoldation

Text Book intend-Action against HMs who did not place intend -circular from Text Book Officer 

Election Training

for Election Hand books
Video Classes on Election Process
And for all other  doubts
   Visit www.sitcforumpalakkad.blogspot.in

Staff fixation 2013-14

See the order dated 06/03/2014

Guidelines regarding study tours from DPI dtd 27/12/13.Click here

ഇന്‍കം ടാക്സ് റ്റി ഡി എസ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചെയ്യാന്‍ താമസിച്ച പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്ക് ഫൈന്‍ ചുമത്താനാനുള്ള ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി.

Date extended.See the circular

Private study- Admission without TC-Head masters can 
conduct qualifying examination - Read the circular
 

സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളിലെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നടപ്പ് അക്കാദമിക വര്‍ഷത്തേക്ക് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നുതന്നെ പരീക്ഷയെഴുതാനും ടി.സി നല്‍കാനും വ്യവസ്ഥകള്‍ക്കുവിധേയമായി അനുവാദം നല്‍കി ഉത്തരവായി. ഇപ്രകാരം അനുവാദം നല്‍കുന്നതുകൊണ്ട് സ്‌കൂളിന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു മുന്‍ഗണനയുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ നിയമപ്രകാരം അടുത്ത അക്കാദമിക വര്‍ഷം മുതല്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പറ്റില്ല എന്നതിനാല്‍ ഇതൊരു കീഴ്‌വഴക്കമായി (precedent) കണക്കാക്കുന്നതല്ല.


വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ഊര്‍ജ്ജ സംരക്ഷണ പരിപാടി : നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു

Service card

LDC Posting- 10% seats reserved for Last grade servants- Please submit their service cards at this office on or before 10th March. Service card
Urgent
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍, എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം, വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ച വര്‍ഷം, വിദ്യാലയത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നൂണ്‍ ഫീഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ച പാചകക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി ശേഖരിക്കുന്നതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്കൂളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസര്‍ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ 2014 മാര്‍ച്ച് 5-നു മുമ്പായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2013 ഡിസംബര്‍ 31-ന് സര്‍വ്വീസില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്. എയിഡഡ് സ്കൂളുകള്‍ നിയമന അംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം മാത്രമാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത്.
website

Staff fixation 2013-14 Interim order to resume the staff fixation process. Click here.

Annual Exam - time table

Here's Time table for Annual exam 2013wwwww-14
Std VIII & IX
HS Attached LP/UP
LP/UP
Muslim School

LSSUSS/LSS/USS Examination  Circular Dtd 5/2/2014.
 2013-14 വര്‍ഷത്തെ എല്‍.എസ്.എസ്, യു.എസ്.എസ് സ്‌ക്രീനിംഗ് പരീക്ഷയുടെ ഹാള്‍ടിക്കറ്റ് ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി മുതല്‍ പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്നും (www.keralapareekshabhavan.in) ലഭ്യമാണ്. 

LSS/USS training for facilitators: There will be training for all facilitators, Supdts and dy supdts of the Exam at 10 am on 15/02/2014 at PKDUPS Kollengode. All are requested to attend the training without fail.

 Uniform supply . Circular dtd 12/02/2014  

UID uploading Last date is Feb 25.See the circular
 സ്കുളുകളില്‍ ഇനിയും യു ഐ ഡി /ഇ ഐ ഡി നമ്പര്‍ കിട്ടാത്ത കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ 2014പെബ്രുവരി 25 നു മുമ്പ് യു ഐ ഡി /ഇ ഐ ഡി നമ്പര്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്‍ പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പ്രധാന അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഡി പി ഐ ഉത്തരവ്